Certificări

Începand cu data de 01 septembrie 2013, în România sunt disponibile următoarele certificări ECDL:
Noile module de examen au denumiri detaliate nefiind însoţite de prescurtări numerice.

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului. În procesul de certificare fiecărui candidat i se alocă o serie generală unică de înscriere care are termen de valabilitate nelimitat. Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

Mai multe detalii despre module, aplicaţii de testare găsiţi în celelalte secţiuni.