Desfăşurarea examenelor

Detalii despre aplicaţiile necesare pregătirii şi testării găsiţi în tabelul următor.

Reguli de organizare şi desfăşurare a examinării

Examinatorul Centrului de Testare:
  • Va stabili aşezarea candidaţilor în sală
  • Va verifica înscrierea şi semnarea candidaţilor pe lista de prezenţă
  • Va verifica identitatea candidaţilor, în conformitate cu standardele ECDL folosind un act de identitate oficial (ex: B.I., C.I., carnet de conducere, paşaport sau carnet de student, cu poză)
  • Va explica modul de utilizare a aplicaţiei de testare
  • Va citi regulile de examinare candidaţilor (vezi lista de mai jos)
Regulile de examinare:
o Timpul de lucru este de 45 sau 60 minute, după caz.
o Pentru a promova un test trebuie să se obţină un punctaj de minim 75%.
o Niciun material de testare (subiecte, ciorne, fişiere de lucru) nu poate fi luat de către candidaţi din sala de examinare pe durata testării sau după terminarea acesteia, iar fişierele de lucru nu pot fi păstrate după terminarea examinării.
o Candidaţii trebuie să înapoieze toate materialele primite înainte de a părăsi sala de examen.
o Nicio carte sau alt material ajutător nu poate fi folosit în timpul testului.
o Candidaţii nu au voie să vorbească între ei pe durata examenului.
o Candidaţii nu au voie să copieze.
o Candidaţii nu au voie să vorbească decat cu Examinatorul si numai daca intervin probleme tehnice.
o Niciun Candidat nu are voie să părăsească sala de examinare neînsoţit în timpul testării.
o Telefoanele mobile ale candidatilor trebuie inchise.
o Candidatilor le este interzisă folosirea telefoanelor mobile, camerelor foto/video sau oricăror echipamente de înregistrare in timpul testului.
o Pe parcursul examenului nu pot fi folosite alte aplicaţii software decât cele puse la dispoziţie de aplicaţia de testare.
o Candidaţii pot folosi funcţia Help, însă numai în aplicaţia pusă la dispoziţie de aplicaţia de testare. Nu este permisă căutarea răspunsurilor online.
o Candidaţilor trebuie să li se specifice calea către directorul de lucru (cazul testarii manuale).
o Candidaţii trebuie să cunoască modalitatea de contestare a desfăşurării examenului sau a rezultatului obîinut (cazul testarii manuale).
o Candidaţii nu pot depăşi limita de timp alocată.

Susţinerea efectivă a testelor de către candidati:
  • Fiecare candidat acceseaza linkul http://certificare.ecdl.ro, introduce userul şi parola generate pe lista de prezenţă;
  • Examinatorul introduce userul/parola de administrator primite de la ECDL ROMANIA, pe fiecare staţie de lucru;
  • După finalizarea testului şi primirea procentului obţinut, fiecare candidat trebuie să iasă din pagina de test prin opţiunea Log Out;
  • Înainte de părăsirea sălii de examinare, fiecare candidat trebuie să aducă la cunoştinţa examinatorului faptul că testul a fost finalizat, iar rezultatul vizualizat.
Toate sesiunile de examinare sunt monitorizate video în scopul asigurării corectitudinii organizării şi desfăşurării acestora.