Eliberarea permiselor

Candidaţii care au promovat examenele aferente unui tip de permis trebuie să solicite eliberarea permisului prin completarea formularului următor:


În cazul în care de la înscriere în programul de certificare şi până la data cererii s-a schimbat C.I. este necesară ȘI expedierea copiei scanate a noii cărți de identitate prin formularul următor.

Formular pentru trimiterea copiei scanate a C.I.


În momentul acumulării a cel puțin 10 cereri se face comanda acestora către ECDL România. După sosirea permiselor la centrul nostru de examinare candidații sunt anunțați pentru ridicarea lor.