Centrul ECDL RO327

Ce

Centru de testare ECDL acreditat - European Computer Driving License
Acreditarea este acordată pentru testarea elevilor şi a personalului din învăţământul preuniversitar

Echipa:
prof. Durla-Paşca Elenitacoordonator centru
prof. Liviu Rotaruexaminator autorizat
prof. Sandor Nicoleta, examinator autorizat
prof. Surducan Liana, examinator autorizat
Molnar Vasile, responsabil IT

Adresa de contact: elenita.durla@eminescusm.ro

                          

Ultima zi de inscriere

Data urmatoarei examinariVersiunile programelor instalate în sălile de examen:
  • sala 1 - Windows 8 şi Office 2013
  • sala 2 - Windows 8 şi Office 2013
  • sala 4 - Windows 8 şi Office 2013
Sălile de examen se află în corpul B al colegiului, la etajul II.


Notă-Ora de începere a examenelor poate fi decalată în funcţie de solicitările candidaţilor raportate la sălile de examen şi la profesorii examinatori disponibili. Planificarea candidaţilor pe săli şi ore se afişează la avizierul din vecinătatea sălilor în dimineaţa zilei de examen. Numărul minim de candidaţi dintr-o sală este 3.