Programe de examene

În tabelul următor sunt prezentate sintetic detalii despre fiecare modul de examen, inclusiv programa aferentă, valabile pentru noile certificări ECDL.